Grensoverschrijdend gedrag

BELEID  GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG


Waasland–Beveren kenmerkt zich door de grote mate van warmte, toegankelijkheid en nuchterheid.

Binnen de club is het opleiden van spelers uit de eigen regio erg belangrijk.

De Waasland–Beveren Jeugdopleiding heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld en nog steeds wordt er dagelijks gestreefd naar ontwikkeling. ‘Innovatief’ en ‘vooruitstrevend’ zijn woorden die passen bij de Waasland–Beveren Jeugdopleiding.

Onze club Waasland-Beveren staat gekenmerkt om haar respectvol en correct beleid met een duidelijk omschreven gedragscode voor coaches, ouders en actieve leden. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen tekende Waasland-Beveren Jeugd  een proactief beleid uit omtrent alle vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Ten slotte is de jeugdopleiding zich ook bewust van zijn sociale rol en beseft dat de opleiding voetbal dient gecombineerd te worden met een algemene vorming en opvoeding van de jongeren.

De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als sportorganisatie hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-play en sexueel grensoverschrijdend gedrag.

Waasland-Beveren jeugdbestuur  wenst met volgende gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan ontzet worden uit zijn functie, of uitgesloten kan worden van de sportorganisatie of van activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden.Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd.

GEDRAGSCODE


De sporter respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.

Het plegen van misdrijven is uit den boze. Een ieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet / hoort die in strijd zijn met deze gedragscode.

Regels en reglementen dienen gekend te zijn en worden gerespecteerd.

MELDPUNT


Walter Clippeleyr is de aanspreekpersoon  integriteit (Club-API) van sportclub Waasland-Beveren . Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan je bij hem als Club-API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere overschrijdende code .

Als Club-API luister hij naar je vraag of verhaal, behandelt jouw melding in alle discretie en verleent hij je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Wat mag je verwachten van onze Club API ?

– Bij onze club API kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen uit de sportorganisatie terecht met een vraag, bezorgdheid of melding.

– De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken.

– Walter is gemakkelijk bereikbaar voor iedereen in de sportorganisatie.

– Het is geen machtsfiguur maar iemand die door velen gerespecteerd wordt omwille van eigenschappen als inlevingsvermogen, goed kunnen luisteren,

onafhankelijkheid, integer kunnen handelen.

– De API kent de gedragscode en reglementen.

– De API  luistert en neemt je probleem ernstig.

Wanneer is gedrag ongewenst?

Gedrag wordt ongewenst als het jouw persoonlijke grens overschrijdt, en die grens is per definitie subjectief.  Jij alleen kan dus oordelen of bepaalde gedragingen ongewenst of grensoverschrijdend zijn. Je grenzen zijn persoonlijk en worden voor een stuk ook cultureel en maatschappelijk bepaald.  Zo kan het zijn dat gedrag dat voor jou niet acceptabel is, wel aanvaardbaar is voor anderen. Daarom is duidelijke communicatie over je persoonlijke grenzen belangrijk, om misverstanden te vermijden.