Mutualiteit

Tegemoetkoming van de mutualiteit in het lidgeld

 

De meeste mutualiteiten voorzien in een gedeeltelijke tegemoetkoming in het lidgeld van een sportclub. Daartoe moet aan de mutualiteit een document worden overhandigd. Je kan dergelijk document bij uw mutualiteit vragen of je kan dit downloaden van de website van de mutualiteit. De linken naar het document van een aantal mutualiteiten vind je hieronder:

 

Sport Vlaams&neutraalziekenfonds

 

Sport Partena Onafhankelijk Ziekenfonds

 

Sport Neutraalziekenfondsvlaanderen

 

Sport Liberaleziekenfonds

 

Sport Christelijkemutualiteit

 

Sport BondMoyson

 

 

Het document moet worden voorzien van een kleefbriefje van de mutualiteit, worden ingevuld en door een clubverantwoordelijke worden ondertekend en voorzien van een stempel van de club.

 

Het document mag steeds op het jeugdsecretariaat  worden bezorgd, wij zullen er dan voor zorgen  dat het document zo spoedig mogelijk wordt terugbezorgd. Aan de ouders wordt gevraagd om het document zoveel mogelijk zelf in te vullen. Een volledig ingevuld document moet dan aan de mutualiteit worden overhandigd om van de tegemoetkoming te kunnen genieten.